VÄLKOMMEN TILL

SANKT MATTEUS
FÖRSAMLING

Den 19 januari 2020 grundades Sankt Matteus församling. Redan då hade flera  välbesökta gudstjänster redan firats.

Församlingen firar mässa varannan söndag i EFS-kyrkans lokaler i Helsingborg, på Bruksgatan 27.

Vi är en del av Missionsprovinsen och står under missionsbiskopens tillsyn.1 april

Annandag påsk

Högmässa - Mattias Lindström

11.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg6 april

Ungdomssamling

(födda 2012 och senare)

Munka Ljungby7 april

2:a söndagen i påsktiden

Högmässa - Patrik Toräng

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg

Konfirmationsläsning från kl. 1410 april

Systragrupp

18.00-20.3019-20 april

Ungdomshelg Missionsprovinsen Syd

Göteborg

(För de redan konfirmerade)21 april

4:e söndagen i påsktiden

Högmässa med kyrkoherdeinstallation

bp Bengt Ådahl, Mattias Lindström

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg1 maj

Bibelstudium - Hoseas bok

19.00-21.00, Örkelljunga4 maj

Bönsöndagen

Högmässa - Andreas Karlgren

Föredrag efter gudstjänsten

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg
Församlingen på Facebook:

KALENDER

Vi firar gudstjänst på Bruksgatan 27 i Helsingborg (EFS-kyrkan)