VÄLKOMMEN TILL

SANKT MATTEUS
FÖRSAMLING

Den 19 januari 2020 grundades Sankt Matteus församling. Redan då hade flera  välbesökta gudstjänster redan firats.

Församlingen firar mässa varannan söndag i EFS-kyrkans lokaler i Helsingborg, på Bruksgatan 27.

Vi är en del av Missionsprovinsen och står under missionsbiskopens tillsyn.




4 januari

Systragrupp

17.00-20.00
Fam. Lindström, Örkeljunga


6 januari

Epifania

Högmässa/Församlingsdag

09.30-17.00
Missionsgården Strandhem


14 januari

2:a söndagen efter Epifania

Högmässa - Mattias Lindström

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg


20 januari

Konfirmationsläsning

10.00-15.00
Tågarp


28 januari

Septuagesima

Högmässa - Mattias Lindström

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg


2 februari

Ungdomssamling (födda t.o.m. 2011)

10.00-15.00
Munka-Ljungby


11 februari

Fastlagssöndagen

Högmässa - Mattias Lindström

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg


14 februari

Systragrupp

18.00-20.30
Information om plats kommer


25 februari

2:a söndagen i fastan

Högmässa - Patrik Toräng

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg



Församlingen på Facebook:

KALENDER

Vi firar gudstjänst på Bruksgatan 27 i Helsingborg (EFS-kyrkan)