VÄLKOMMEN TILL

SANKT MATTEUS
FÖRSAMLING

Den 19 januari 2020 grundades Sankt Matteus församling. Redan då hade flera välbesökta gudstjänster redan firats.

Församlingen firar mässa varannan söndag i EFS-kyrkans lokaler i Helsingborg, på Bruksgatan 27.

Vi är en del av Missionsprovinsen och står under missionsbiskopens tillsyn.
2 juni

1:a söndagen efter Trefaldighet

Familjegudstjänst - Mattias Lindström

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg6 juni

Ungdomssamling, ev med övernattning

Födda senast 201212 juni

Bibelstudium - Amos bok

19.00-21.00, Jonstorp16 juni

3:e söndagen efter Trefaldighet

Högmässa - Samuel Petersson

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg

Kyrkostämma efter gudstjänsten!30 juni

Apostladagen

Högmässa - Mattias Lindström

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg


Församlingen på Facebook:

KALENDER

Vi firar normalt gudstjänst på Bruksgatan 27 i Helsingborg (EFS-kyrkan)