VÄLKOMMEN TILL

SANKT MATTEUS
FÖRSAMLING

Den 19 januari 2020 grundades Sankt Matteus församling. Redan då hade flera  välbesökta gudstjänster redan firats.

Församlingen firar mässa varannan söndag i EFS-kyrkans lokaler i Helsingborg, på Bruksgatan 27.

Vi är en del av Missionsprovinsen och står under missionsbiskopens tillsyn.

KALENDER

Församlingen på Facebook:

Screenshot 2022-10-09 13.49.42
Teddys dop
Ungdomar
Hbg

15 januari
Andra söndagen efter trettondagen
Högmässa - Jan-Erik Appell

Katekesförklaring 14.10
Bön 14.30


22 januari (LUND - Sankt Markus församling)
Tredje söndagen efter trettondagen
Högmässogtj - Patrik Toräng


25 januari
BIBELSTUDIUM

Tema: Församlingen
Hos biskop Lars Artman Turabyggev. 5 Örkelljunga.

Gärna anmälan senast mån 23/1: larsartman@gmail.com


28 januari
UNGDOMSSAMLING I MUNKA-LJUNGBY

Tema: Vem är Jesus?
15.30-21-30 Växthusvägen 31 (hos Janne och Cynthia Andersson)


29 januari

Fjärde söndagen efter trettondagen
Högmässa - Mattias Lindström

Bön 14.30


1 februari
SYSTRAGRUPP
kl 18.30 hemma hos Cornelia
Wienergatan 9, Helsingborg


4 februari
UNGDOMSDAG I MALMÖ

09.30-ca 17.00
Arbäcksgatan 2 med morgonfika, undervisning, lunch.
Därefter samling på Malmö museum med diverse övningar.


5 februari (LUND - Sankt Markus församling)
Kyndelsmässodagen

Högmässogtj - Patrik Toräng


12 februari

Sexagesima
Högmässa - Andreas Karlgren

Bön 14.30


26 februari

Första söndagen i fastan

Högmässa - Mattias Lindström

Bön 14.30