VÄLKOMMEN TILL

SANKT MATTEUS
FÖRSAMLING

Den 19 januari 2020 grundades Sankt Matteus församling. Redan då hade flera  välbesökta gudstjänster redan firats.

Församlingen firar mässa varannan söndag i EFS-kyrkans lokaler i Helsingborg, på Bruksgatan 27.

Vi är en del av Missionsprovinsen och står under missionsbiskopens tillsyn.


12 augusti

KVINNOFRUKOST
Lena Artman

"Förbittring eller förbättring"
Ramlösakyrkan (Folke Bernadottes väg 6)


12 augusti

UNGDOMSSAMLING
hos fam. Andersson, Örkelljunga

Anmälan i förväg


13 augusti

10:e söndagen efter Trefaldighet

Högmässa - Patrik Toräng

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg

Efter gudstjänsten möte om konfirmandundervisning.27 augusti

12:e söndagen efter Trefaldighet

Högmässa - Mattias Lindström

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg

Efter gudstjänsten terminsuppstartsmöte.10 september

14:e söndagen efter Trefaldighet

Högmässa - Mattias Lindström

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg24 september

16:e söndagen efter Trefaldighet

Högmässa - Andreas Karlgren

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg8 oktober

Tacksägelsedagen

Högmässa - Mattias Lindström

15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg22 oktober

20:e söndagen efter Trefaldighet

Högmässa - bp Lars Artman

15.00 - Bruksgatan 27, HelsingborgFörsamlingen på Facebook:

KALENDER

Vi firar gudstjänst på Bruksgatan 27 i Helsingborg (EFS-kyrkan)