VÄLKOMMEN TILL

SANKT MATTEUS
FÖRSAMLING

Den 19 januari 2020 grundades Sankt Matteus församling. Redan då hade flera  välbesökta gudstjänster redan firats.

Församlingen firar mässa varannan söndag i EFS-kyrkans lokaler i Helsingborg, på Bruksgatan 27.

Vi är en del av Missionsprovinsen och står under missionsbiskopens tillsyn.

KALENDER

03

DEC

UNGDOMSDAG

 

Ungdomsträff på Gratia Dei i Kristianstad.

Andakt, undervisning, utflykt, samtal.

Inleds med fika 9.30 och avslutas med kvällsmat 17.30


Alla konfirmerade ungdomar välkomna. Anmälan krävs.

Fader Gunnars väg 11, Kristianstad

3 december

04

DEC

HÖGMÄSSA

 

Högmässogudstjänst på andra söndagen i advent.


VDM distriktsledare Andreas Karlgren


Katekesförklaring 14.10, bön från 14.30, körövning efter mässan


Bruksgatan 27, Helsingborg

4 decemer, kl 15.00

06

DEC

BIBELSTUDIUM I LUND

 

Romarberevet kap. 6-8


Kan även följas via länk.
Anmälan: patrik.torang@gmail.com

Bantorget 5, Lund

6 december

11

DEC

HÖGMÄSSA I LUND

 

Högmässa på tredje söndagen i advent.

Celebrerad av VDM teol. dr. Patrik Toräng

Biskopsgatan 10, Lund

11 december, 11.00

18

DEC

FAMILJEMÄSSA

 

Mässa på fjärde söndagen i advent.

Celebrerad av VDM teol. dr. Patrik Toräng. Kör och instrumentalister.


Körövning från 14.00, bön från 14.30, efteråt julfest.

Bruksgatan 27, Helsingborg

18 december, 15.00

26

DEC

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST I LUND

 

Högmässogudstjänst på Annandag jul/Den helige Stefanus dag


VDM kh. em. Jan-Erik AppellBiskopsgatan 10, Lund

26 december, 11.00