VÄLKOMMEN TILL

SANKT MATTEUS
FÖRSAMLING

Den 19 januari 2020 grundades Sankt Matteus församling. Redan då hade flera  välbesökta gudstjänster redan firats.

Församlingen firar mässa varannan söndag i EFS-kyrkans lokaler i Helsingborg, på Bruksgatan 27.

Vi är en del av Missionsprovinsen och står under missionsbiskopens tillsyn.

KALENDER

Vi firar gudstjänst på Bruksgatan 27 i Helsingborg (EFS-kyrkan)

Församlingen på Facebook:

Screenshot 2022-10-09 13.49.42
Teddys dop
Ungdomar
314488781_683158829836828_1539214308379036412_n
330286484_3002373640065094_4786038104093105177_n
318310694_702616454557732_4762475137708708719_n

26 februari 
Invocavit - Första söndagen i fastan
Högmässa - Mattias Lindström
15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg


1 mars
BIBELSTUDIUM

Tema: Församlingen
"Om den kristna församlingen".
Kapitel ur bok av Jan Bygstad.

Leds av kyrkoherde Patrik Toräng

19.00 - Ramlösakyrkan, Folke Bernadottes väg 6, Helsingborg


5 mars (LUND - Sankt Markus församling)

Reminiscere - Andra söndagen i fastan
Högmässa - Patrik Toräng
11.00 - Biskopsgatan 10, Lund


11 mars

UNGDOMSSAMLING

Anmälan till kh Patrik Toräng 

10.00-16.00, Pingstkyrkan, Munka-Ljungby


12 mars

Oculi - Tredje söndagen i fastan
Högmässa - Mattias Lindström
15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg

Information efter gudstjänsten av Maria van Zijl, Open Doors


19 mars (YXENHULT - Sankt Johannes församling)

Laetare - Midfastosöndagen
Högmässa - Åke Malander
10.00 - Yxenhult 7374, Skånes Fagerhult


26 mars

Jungfru Marie bebådelsedag
Högmässa - Patrik Toräng
15.00 - Bruksgatan 27, Helsingborg